Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Досиета на основни средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Досиета на основни средства

Независимо от картите, в които между другото трябва, както казахме вече, да бъдат вписани и всички белези, характеризиращи дадено основно средство, за по-важните основни средства, като например здания, машини, съоръжения и др., трябва да бъдат водени досиета, в които да се влагат конструктивни планове, чертежи, детайли, скици, наставления за работа с основното средство, разни други книжа по доставката или строежа му и пр. Значението на тези досиета е много голямо. Те улесняват справките и правилното разрешаване на явилите се въпроси във връзка с използуване, ремонтиране, реконструкция, съхраняване на основните средства. Значението на тези досиета се «подчертава особено силно при ремонти или реконструкция на основни средства, които работи не биха могли да се извършат успешно и икономично дори от най-опитния техник, ако той не разполага със съответните планове, скици и т. н.

Досиетата на основните средства трябва да бъдат съхранявани на сигурно място и да са поверени на отговорно лице. За реда на служене с тях предприятието трябва да изготви правилник.

 

Нашите офиси в страната

Партньори