Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Оценка и отчитане на основни средства в запас

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Оценка и отчитане на основни средства в запас

В тази група влизат:

  1. запасно оборудване;
  2. запасни инструменти и приспособления;
  3. запасен инвентар;
  4. демонтирано излишно оборудване;
  5. недемонтирани основни средства в бездействие.

Ние се спираме само на въпроса за оценката на демонтираното оборудване. По наша преценка този въпрос представлява известен интерес, защото не е намерил място нито в Наредбата за счетоводните отчети и баланси, нито в Ръководството по сметкоплана на промишлените предприятия.

По силата на въпросната наредба в първоначалната стойност на демонтираното основно средство са били включени на времето и разходите за неговото монтиране, които разходи се състоят от работна заплата на монтажните работници и начисления върху нея, материали и др. Явява се сега въпросът, какво става с тези разходи след демонтирането, да речем на дадена машина, която минава в запас? Какво става също така с извършените нови разходи за демонтирането на машината? Тези въпроси подлежат на изясняване и ние ще се опитаме да сторим това.

Спираме се първоначално на въпроса за разходите по монтажа на излязлата от употреба машина. От само себе си се разбира, че при това положение първоначалната и стойност следва да бъде намалена в размер ма тези разходи. В никой случай тя не може да остане същата, защото ако приемем, че впоследствие машината бъде отново пусната в експлоатация, ще се извършат нови разходи за нейното повторно монтиране, което би значело увеличаване на първоначалната й стойност.

Щом това е така, как би следвало да постъпим с разходите за първоначалния монтаж? Ние мислим, че те трябва да останат като салдо по партидата на демонтираната машина и да бъдат погасени във възможно най-кратък срок. Що се отнася пък до разходите по демонтажа, намираме, че те не могат да бъдат отнесени към първоначалната стойност на машината и да я увеличат по такъв начин, а следва да минат като цехови разходи, защото изваждането на машината от употреба положително е било продиктувано от интересите на цеха, към основните средства на който тя е била зачислена.

 

Нашите офиси в страната

Партньори