Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводно обслужване > Библиотека > Оценка на основни средства

Оценка, амортизация и отчитане на основни средства

Съдържание на статията
Оценка на основни средства
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Страница 26
Всички страници

Оценка на основни средства

Неимоверно бързото нарастване на размера на основния фонд на страната след Девети септември, предизвикано от решителните мероприятия на партията и правителството за развитие на нашата промишленост и селско стопанство, изтъкна на преден план наред с множеството въпроси, отнасящи се до основните средства, и въпроса за важността на тяхната правилна оценка.

Важността на въпроса за правилната оценка на основните средства се определя още и от мястото, което те заемат измежду средствата на промишленото предприятие, от тяхното естество, предназначение в процеса на възпроизводството, както и от значителния размер на стойността им. Най-сетне, като имаме предвид, че в процеса на възпроизводството основните средства запазват натуралната си форма, но поради изхабяване губят от стойността си, която загуба трябва да бъде установена и включена в себестойността на продукцията, въпросът за правилната оценка на тези средства придобива още по-голямо значение.

Възприетите принципи за оценка на балансовите статии са от решаващо значение при определяне на балансовия резултат. В капиталистическите предприятия оценката на средствата и особено на основните средства, които най-лесно се поддават на разните балансови игри, е един от често срещаните методи за фалшифициране на балансите.

В Съветския съюз въпросът за оценка на основните средства и въобще на средствата на предприятието премина досега през няколко фази на развитие, като при всяка една от тях усилията на счетоводителите са били насочени към намиране на начини и средства, към прилагане на методи, обезпечаващи не само правилното осъществяване на текущото отчитане, но и създаващи здрава основа за изграждане на реални баланси на предприятията. Нека разгледаме, макар и много накратко, тези етапи на развитие на въпроса за балансовите оценки.

През месец септември 1926 г. излизат първите Правила за съставяне на баланса, които остават в сила до 26 октомври 1927 г. Въз основа на едногодишния опит на предприятията" в това отношение излизат нови Правила за съставяне на баланса и оценка на неговите статии. По силата на тези правила преди съставянето на приключителния баланс трябва обезателно да бъде проведена пълна инвентаризация. Следователно инвентаризацията се предписва като основа за съставяне на баланса, т. е. като едно от условията за неговата реалност, тъй като на нея се поставя задачата да установи точно наличните средства (основни и оборотни), както и дълговете на предприятието в определен момент. Предполага се, че тя ще бъде извършена навреме, най-добросъвестно, компетентно и пълно.

Според т. 4 на тези правила основните средства трябва да се покажат в актива на баланса по първоначалната им инвентарна стойност, равна на сумата на действителните разходи по придобиването; съоръжаването или построяването им. 

Нашите офиси в страната

Партньори