Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задачи по счетоводство

Сборник от Задачи по Счетоводство на ДСК

Задачите, които ще намерите на тези страници са от сборник на Държавна спестовна каса. Изданието е от 1953 година и дава интересен поглед върху начина на водене на счетоводство в предприятията през тези години. Към всяка задача е приложено решение, наред с методически указания и начините за решаване на групи от задачи. Автори са Лазар Киров и Васил Павлов. Сборникът е отпечатан в Държавно издателство "Народна просвета". Текстът е обработен и адаптиран от екипа на счетоводно-обслужване.bg

Тук са публикувани задачите от #17 до #29. Първите 16 задачи ще намерите на страница Задачи по счетоводство.


 

Нашите офиси в страната

Партньори