Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 17

Условие:

На 31 август 1953 г. клонът на ДСК в гр. Троян има следните остатъци по сметките:

операции по влогове


През м. септември 1953 г. са извършени следните операции:

операции по влогове


Иска се

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. септември 1953 год.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 септември 1953 г.
  4. Да се състави платежно нареждане ф. 214 по условие № 8.
 

Нашите офиси в страната

Партньори