Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 26

Условие

На 31 август 1953 г. клонът на ДСК в гр. Димитровград има следните остатъци по сметките:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

9
54
67
97
126
129 
132

216

 

217

Безсрочни спестовни влогове
Каса
БН банка
Разчети с Централното управление
Доходи
Разходи
Платени лихви и комисионни

Облигации от държавни заеми, пласирани по подписки, приети на хранение
Други ценности за хранение

 

12 248
438 700
575 852

88 700
35 400

863 400

 

287 500

1 150 900

 

620 000
123 700

1 150 900

 

143 700

През м. септември 1953 г. са извършени следните операции:

№ по ред

Съдържание на операциите

Суми

1

 

2

3

Приети са за пазене от Петър Ангелов обли гации от държавния заем 1952 г. за
Събрана е такса за пазене 2‰
Върнати са облигации по депозитно свидетел ство № 68 на Трифон Дончев за
Приети са от Петър Иванов за пазене ценности за
Събрана е такса за пазене - 2‰

 

4 000
8

2 000

1000
2

4

5

 

6

 

7

8
9

10

11

 

12

Върнати са ценности по депозитно  свидетел ство № 54 на Иван Марков за
По нареждане  на депозанта   Стефан Иванов
изпратени му са по пощата облигациите по
депозитно свидетелство № 28 за
Ценната пратка е предадена с наложен платеж
за 10 лв., от които за право-пазене
Броени за пощенски разноски
Получена е обратната разписка за получаване
на облигациите и наложения платеж за
Събрани са такси за пазене от депозанти
Инкасирани са купони по депозирани обли гации за
Изплатени  са инкасирани суми по купони   на
депозанти
Инкасирани са купони по депозирани за пазене
облигации за
Начислена е такса за пазене
Изплатени са инкасирани суми по инкасирани купони

 

3 000

 

1 800

3.60
6.40

10
208

1 860

1 240

12 400
28

8400

Иска се:

  1. Да се съставят статии за операциите през м. септември 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 септември 1953 г.
 

Нашите офиси в страната

Партньори