Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 26 - Решение

  1. Оборотът по балансовите сметки през м. септември 1953 г. е 24 166 лв., а по извънбалансовите сметки – приход 21 060 лв., разход 21 000 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта на 30 септември 1953 г. по балансовите сметки е 1 155 741.60 лв., а по извънбалансовите сметки – 743 760 лв.
 

Нашите офиси в страната

Партньори