Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 27

Условие

На 31 юли 1953 г. клонът на ДСК в гр. Кюстендил има следните остатъци по сметките:

№ на саката

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

6
54
83
85
97

Влогове на малолетни и непълнолетни
Каса
Разчети с разни кредитори
Разчети с разни дебитори
Разчети с Централното управление


9 450
1 860
1 258
590

1 105 300
12 900

126
129
216
217
231

Доходи
Разходи
Облигации от държ. заеми, пласирани по
подписки, приети на хранение
Други ценности на хранение
Разни ценности на път

113 700

265 400

1 383 600
687 400
208 700
1 060

1 383 600

897 160

През месец август 1953 г. са извършени следните операции:

№ по ред

Съдържание на операциите

Суми

1

 

2

3

 

4

5

6

 

7

8

9

10

 

 

11

Получена е обратната разписка за получаването на изпратените облигации на депозанта Петър Станков,  Лом, за  1 060 лв., а също  и наложеният платеж
Приети са за пазене  от Мария Иванова облигации
Събрана е такса за пазене 2‰ при минимум 2 лв. Върнати са облигации по депозитно свидетел ство № 208 на Георги Петров за
Приети са от Генчо Стефанов за пазене ценности за
Събрана е  такса 2‰ за пазене с обявена стойност 5 000 лв.
Събрани са такси за пазене от депозанти
Инкасирани са купони по депоз. облигации за
Изплатени са на депозантите инкасирани суми по купони
Инкасирани са  купони  по  депозирани  облигации за
Изплатени са инкасирани  суми  от купони  по депозирани облигации
По  нареждане на  депозанта Стефан Иванов изпратени му са по пощата  облигациите по депозитно свидетелство № 48 за
Ценна пратка е предадена с наложен платеж за 16 лв., от които за правопазене за пощенски разноски и др.
Изпратени са в  Централното   управление  на ДСК за унищожаване изплатените куполи   и облигации за

14
1 200
2.40
2 400
1
10
486
1 468
1 109
8 200
7 868
1 800

6
10
9 668

 

Иска се:

  1. Да се съставят статии за операциите през м. август 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 31 август 1953 г.
 

Нашите офиси в страната

Партньори