Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетводство

Задача 24

Условие

На 30 юни 1953 г. клонът на ДСК в гр. Никопол има следните остатъци по сметките:

№ на с/ките

Наименование на сметките

Дебит

Кредит

6
12
16
20

24

27

28

 

54
67
97
126

205
208
210

Влогове на малолетни и непълнолетни
Текущи сметки на народни съвети
Текущи сметки на ТКЗС
Операции с облигации по държ. заеми, пласирани по подписки
Изплащане купони, тиражирани и печелещи облигации
Разчети с републиканския бюджет за постъпления по държавни заеми
Разчети с републиканския бюджет за издължени купони, тиражирани и печелещи облигации по държавни заеми
Каса
БН банка
Разчети с Централното управление
Доходи

Облигации от държавни заеми в ДСК
Облигации от държавни заеми под отчетност
Изплатени купони, тиражирани и печелещи облигации

 

 

 

1 878 400

3 868 700

 

9 140 1 208 300 679 260

7 643 800
1 200 000
4 680 400

1 108 900
6 989 300

1 978 280 469 420 188 400

3 868 700

 

 

 

769 500

 

369 500
7 643 800

През м. юли 1953 г. са извършени следните операции:

№ на с/ката

Наименование на сметките

Суми

1
2

3

4

5

6

7

Изтеглени са от БН банка
Съгласно групови списъци са изплатени купони за
Съгласно групови списъци са изплатени облигации за
Изпратени са в Централното управление изплатените купони и облигации през м. юни 1953 г. за
Централното управление е потвърдило получаването на купоните и облигациите за
Приета е от Василка Т. Тодорова за експертиза облигация серия ф № 13745  която печели лв.
Облигацията е изпратена на експертиза в Централното управление

1 150 000

487 408

649 800

1 108 900

1 108 900

10 000

10 000

8

9

 

10

Получено е нареждане от Централното управ-
ление да се изплати облигацията
По нареждане на В. Тодорова облигацията е мината на детски влог на името на дъщеря й Иванка
Изпратени са в Централното управление изпла-
тените купони и облигации през юли 1953 г.

10 000

 

10 000

 

1 137 208

Иска се:

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. юли 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се направят съответните  записвания по извън балансовите сметки.
  4. Да се състави оборотната ведомост на 31 юли 1953 г.
 

Нашите офиси в страната

Партньори