Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Крестън БулМар Търговище

Крестън БулМар е сред най-новите имена в счетоводното обслужване в Търговище, но с амбициите на управителя Арнел Якуб за кратко време да стане сред лидерите в бранша. Подкрепа при по-сложни казуси и работа в по-големи машаби оказват колегите от съседния офис на Крестън БулМар в град Търговище.

Контактни данни

счетоводна къща Търговище
  • за контакт:Арнел Якуб
  • адрес:Търговище, ул. ...
 

Обща информация за Търговище

Хаджи-Ангеловата къща в ТърговищеОбластния град Търговище се намира в североизточна дунавска равнина на територия от 872 кв.м.

За пръв път градът е споменат през XVI век, в данъчен регистър на Османската империя, под името Ески Думая, или в буквален превод „стар пазар“. Първоначално изцяло населен с турски жители с течение на времето в него идват да живеят и много българи. В града много бързо се развива търговията и занаятчийството. Широко известният Ескиджумайски панаир, който е  бил организиран още от XVIII в. и провеждан до края на XIX в. , откриван на 14 май и продължаващ цели 8,  бързо се преобразява в един  от най-големите и видни в границите на голямата Османска империя. Посещавали ли го търговци не само от империята, но и от Русия, Близкия Изток и западни страни като Германия, Англия, Австрия. Всички те предлагащи различни промишлени стоки. Поради масовата продажба на добитък, в частност коне,  панаирът носел името „Камшик панаир“ или „Хайван“. Началото му се слагало с голямо конно надбягване.  В началото панаирът заемал място в градския център, но от 1868 г. е преместен в покрайнините на града, на специално пригодено за това място.

Материалния подем на града дава началото и на културния напредък. Съществуващото килийно училище се превърнало в светско през 1846 г. А 17 години по-късно е завършен строежа на новата му сграда. Тя е и най-неповторимото здание в Ески Джумая. В училището за кратко е учител Петко Р. Славейков.  Градът е освободен от турско иго в самото начало на  1878 г.

През 1934 г, градът се преименува и вече носи името Търговище. Развива се усилено като туристически център. Възстановява се и традиционния Търговищки пазар, известен с прозвището Пролетен панаир.

В наши дни Търговище развива многоотраслова икономика. В града е съсредоточено и индустриалното производство. Градът се определя като важен икономически център за развитие. Приходите от продажби в страната се образуват главно от средните и малките предприятия, които се стремят да станат фактор за растежа на едно конкурентоспособно и ефективно производство.

В следните градове Kreston BulMar към момента няма представителство, но предстои в скоро време да разработва такова. В случай че сте в счетоводния и консултантски бизнес и търсите партньорство с водеща фирма в браншна, може да се свържете с нас за да обсъдим възможностите.

Русе

Нашите офиси в страната

Партньори