Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводно обслужване от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Крестън БулМар Шумен

Контактни данни

счетоводна къща Шумен
  • за контакт:Нели Филева - управляващ съдружник
  • телефон:0899 139 106
  • адрес:Шумен, гр.Шумен, ул. Панайот Волов №19, ет. 2
 

Обща информация за град Шумен

Изглед от Шумен Шумен е град с многовековно минало, събиращ в себе си следи от тракийската, римската, византийската и българската история. В района са и първите две български столици, Плиска и Велики Преслав, както и култовият център Мадара. До 15-ти век градът се е намирал до Шуменската крепост. През 1444 година е разрушен от турците и по-късно е издигнат наново на сегашното му място, в подножието на Илчов скат. По-късно градът се превръща в един от най-активните центрове на българското Възраждане. След освобождението Шумен се превръща в областен и общински център.

Община Шумен е разположена на площ от 630 кв.км. В рамките и влизат самият град и още 26 населени места. Земеделската площ е 449 807 дка, като 78% от нея е обработваема земя.

Градът е разположен на стратегически транспортен кръстопът. От тук минава линията София-Варна и връзката с Южна България. През общината минават и международните пътища Русе - Варна, София – Търговище - Белокопитово и Силистра – Ямбол, както и участък от Автомагистрала Хемус.

Населението на Шуменска област наброява около 180 000 души, като повече от половината от тях са жители на едноименната община. В града живеят малко над 80 000 души. Шумен разполага с 2 колежа по туризъм и медицина, както и университет, подготвящ специалисти в областта на математиката и информатиката, техническите, природните и хуманитарните науки.

В общината има много добри условия за развитие на селското стопанство. В региона са силно застъпени отглеждането на зърнени култури, лозарството и животновъдството. Също така има голям потенциал за развитие на млекопроизводство и преработка, винарство, пивоварство и преработвателна промишленост.

В района преобладават предприятията, занимаващи се с търговия и ремонти, както и работещите в сферата на туризма. Определящо значение имат преработващата, текстилната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Голям дял заема и строителството.

Силно развита в града е и сферата на услугите. В Шумен са представени офисите на всички по-големи финансови институции. В канторите в града работят много добри специалисти в областта на правото, финансите и счетоводството, както и консултанти, които могат да помогнат за бързото стартиране и успешното развитие на всеки бизнес.

В следните градове Kreston BulMar към момента няма представителство, но предстои в скоро време да разработва такова. В случай че сте в счетоводния и консултантски бизнес и търсите партньорство с водеща фирма в браншна, може да се свържете с нас за да обсъдим възможностите.

Русе

Нашите офиси в страната

Партньори